Jak se certifikuje detektor kouře a požáru


Ajax FireProtect na rozdíl od dalších čidel umí fungovat samostatně i bez připojení  k centrální jednotce Ajax Hub. Stačí ho jednoduše zavěsit na strop. Čidlo umí nejen zachytit výskyt kouře, ale sleduje i náhlé zvýšení teploty.  Umí spolupracovat s dalšími nainstalovanými FireProtect čidly  - jakmile jedno z nich zjistí požár tak se automaticky spustí sirény v těch ostatních. FireProtect je bezdrátový a díky mobilní aplikaci jej můžete snadno monitorovat i provést test funkčnosti aniž se potřebujte šplhat do stropu a mačkat k tomu určené malé tlačítko.


Stejně jako ostatní zařízení prošel FireProtect certifikací, která zajišťuje splnění všech standardů, aby na výrobek bylo spolehnutí a správně fungoval. Níže v článku se dočtete co všechno certifikace obnáší.


Je jedno co hoří

Každý oheň je unikátní. Zvýšení teploty v místnosti záleží na použitých materiálech a dalších podmínkách.  První testem je umístění do tzv. kouřového tunelu do kterého pouští v specifikovaných dávkách kouř a ověřují spuštění alarmu. To se opakuje 6x za sebou a po té se změní poloha čidla a testuje se znovu. Ve všech případech FireProtect kouř ohlásil správně.

Pro schopnost detekce různých typů kouře se následně čidlo umístí do testovací místnosti kde se postupně zapaluje dřevo, bavlna , plasty a hořlavina (n-heptan) a zkoumá se zda se alarm spustí včas.
I tady FireProtect  obstál na jedničku.

Extrémní podmínky


Prioritou vždy bude schopnost detekce požáru, ale důležité aby se spuštění alarmy obešlo bez chyb. Detektor se během roku může setkat s různými podmínkami ať už zimou nebo prudkým sluncem. Dalším úkolem zkušebních techniků je tedy otestovat odolnost vůči extrémním podmínkám.

Nejdřív zvyšují teplotu místnosti na 55°C a pak ji ochlazují zpět na 0°C  a pak  kombinují vysokou teplotu s vysokou vlhkostí (40°C při 90% vlhkosti). Na čidlo svítí výkonnými lampami, které simulují intenzivní sluneční svit. Během těchto podmínek se opět zkoumá jak čidlo reaguje na kouř a zda nemá plané poplachy.

Silný a odolný


Tím to ale nekončí - nikdo se nechce spoléhat na čidlo, které nevydrží pád, vibraci nebo není odolné vůči elektrostatické či elektromagnetické zátěži. Speciální kladivo provádí úder o síle 1,9 Joule na potenciálně nejslabší místo. Po kontrole funkčnosti je pak detektor umístěn na vibrační plošinu a na test odolnosti vůči elektrostatickému a elektromagnetickému vyzařování.

Další požadavky


Další z požadavků na zařízení fungujícími na baterie je požadavek na včasné upozornění na pokles jejich výkonu. Norma EN 14604 vyžaduje zvukové varování nejméně měsíc před vybitím baterií, které musí vydržet v provozu minimálně jeden rok (FireProtect vydrží na baterie v provozu až 4 roky). Monitoring stavu baterie musí být v provozu neustále.

Po to všem se zkoumá i hlasitost sirény, která na vzdálenost 3 metrů nesmí poklesnout pod 85 dB. Zařízení musí být schopno pouštět sirénu i v delším časovém úseku a to až 8 hodin - vždy v režimu 5 minut nepřetržitě a 5 min přestávka.  Navíc FireProtect umí spustit i další sirény zapojené v systému a samozřejmě umí poplach oznámit i prostřednictvím zavolání, push notifikací v aplikaci nebo SMS.

Pro to aby zařízení dostalo certifikací musí bez chyby projít všemi výše zmíněnými testy.  Aby nebylo možné projít jenom díky náhodě, je nutné aby testy absolvovalo 20 kusů zařízení. Ajax FireProtect všemi testy prošel a tak detektoru můžete důvěřovat.